Edukacja

Zapraszam Cię do rozpoczęcia do wspólnego rozwijania talentów.

Zarażę Cię Miłością do śpiewu, muzyki, tańca i aktorstwa.

EDUKACJA

NAUCZ SIĘ

EDUKACJA

SZKOŁA ŚPIEWU i SCENY IZABELI WITWICKIEJ

Izabela Witwicka, to doświadczona śpiewaczka, aktorka, nauczyciel, choreograf, a przede wszystkim miłośnik sceny muzycznej.

Zdobyte doświadczenie i wiedzę pragnie przekazać słuchaczom, w prowadzonej przez nią Szkole Śpiewu, której podstawą jest rozwój wokalny i sceniczny.

Indywidualne podejście do każdego, dobór metod nauki i emisji głosu, znalezienie najodpowiedniejszego repertuaru klasycznego lub rozrywkowego, zgodnego z upodobaniami, charakterem i możliwościami ucznia, to nadrzędny cel programu edukacyjnego Szkoły Śpiewu.

Głos, oddech, aparat mowy, przepona, struny głosowe, siła i tembr głosu, ludzkie ciało, to tylko niektóre z części składowych, nad którymi odbywa się praca w Szkole Śpiewu Izabeli Witwickiej. 

Kolejnym zadaniem szkoły śpiewu jest wprowadzenie jej uczestników w świat teatru muzycznego. Zapewniamy naukę z zakresu aktorstwa, ruchu scenicznego i choreografii.

Powyższe elementy edukacji są dostępne dzięki licznym zajęciom, warsztatom i kursom mistrzowskim ze znanymi solistami operowymi, aktorami teatralnymi, choreografami, reżyserami oraz wieloma innymi artystami i miłośnikami sceny.

Program nauczania Szkoły Śpiewu Izabeli Witwickiej obejmuje:

  • praktykę wokalno-aktorską
  • pracę z partnerem scenicznym
  • występy na scenach całego kraju i Unii Europejskiej w spektaklach Teatru Muzycznego IWIA
  • pracę z realizatorami spektaklu: reżyserem, choreografem, realizatorem dźwięku i światła, kostiumologiem, scenografem
  • uczestnictwo w spektaklach, widowiskach, koncertach i innych występach organizowanych w ramach zajęć szkoły śpiewu
  • naukę podstaw teorii i historii muzyki, kształcenia słuchu i rytmiki

Uzyskana wiedza i praktyka daje uczestnikom szerokie możliwości artystycznej realizacji.