Edukacja

Zapraszam Cię do rozpoczęcia do wspólnego rozwijania talentów.

Zarażę Cię Miłością do śpiewu, muzyki, tańca i aktorstwa.

EDUKACJA

NAUCZ SIĘ

emisja glosu

INDYWIDUALNA
EMISJA GŁOSU

SZKOŁA
ŚPIEWU

EDUKACYJNA PRELEKCJA
ARTYSTYCZNA

emisja glosu

INDYWIDUALNA EMISJA GŁOSU

Nauka śpiewu przeznaczona jest dla tych wszystkich, którym satysfakcję i radość przynosi praca nad najdoskonalszym instrumentem jaki kiedykolwiek został stworzony. Daje ona szereg możliwości prowadzenia głosu solowego, począwszy od tych, które związane są z klasycznym repertuarem operowym, operetkowym, musicalowym czy pieśniarskim, skończywszy na repertuarze rozrywkowym. Ponadto nierozłącznym jej elementem jest muzyczne i aktorskie przygotowanie uczestników do pracy śpiewaka, piosenkarza, oraz ich umiejętność odnalezienia się na scenie i estradzie.

Ten naturalny i najbardziej bliski naturze sposób nauki bel canto, to składowe edukacji wokalnej, prowadzonej przez wieloletnią solistkę Gliwickiego Teatru Muzycznego, dyrektora artystycznego i solistkę Teatru Muzycznego IWIA, autora scenariuszy, reżyserii i choreografii widowisk i koncertów, pedagoga i nauczyciela śpiewu solowego – Izabelę Witwicką.

Na zajęciach z emisji głosu uczymy m.in. odpowiedniego używania aparatu głosowego odpowiedniego używania aparatu oddechowego, artykulacji dźwięku.

SZKOŁA ŚPIEWU

Szkoła Śpiewu stanowi rozwinięcie Indywidualnej Emisji Głosu, jej celem jest praktyczne przygotowanie do pracy na scenie. Zajęcia Szkoły Śpiewu realizowane są we współpracy z Ośrodkami Kultury w formie zajęć pozalekcyjnych prowadzonych w trakcie roku szkolnego, od października do maja.
Podczas zajęć uczestnicy – nauczą się operować swoim głosem, oddechem, aparatem mowy – poznają klasyczną emisję głosu – poznają sposoby rozwijania i kształcenia warsztatu wokalnego – będą odkrywać swój głos jako najdoskonalszy instrument. W repertuarze znajdą się utwory dostosowane do indywidualnych możliwości uczestnika:

 • piosenki musicalowe i polskie piosenki retro – klasyczne arie operowe, operetkowe i pieśni

Dla najbardziej pilnych i utalentowanych uczestników:

 • mistrzowskie kursy wokalne – Masterclass – z Jackiem Ozimkowskim, wybitnym polskim bas-barytonem, prof. w Akademii Muzycznej w Krakowie
 • praktyki wokalno-aktorskie w spektaklach Teatru Muzycznego IWIA
 • praca z realizatorami spektaklu muzycznego – reżyserem i choreografem
 • praca z partnerem scenicznym
 • występ na scenie przed publicznością.

Zdobyte umiejętności pozwolą uczestnikom na bezstresowe stawanie przed komisjami przesłuchań, castingów egzaminów do miejsc, w których pragną realizować się artystycznie.

EDUKACYJNA PRELEKCJA ARTYSTYCZNA

Edukacyjna Prelekcja Artystyczna Teatru Muzycznego IWIA dla dzieci i młodzieży, ukazuje szerokie możliwości ludzkiego głosu, pozwala poznać najdoskonalszy instrument jaki kiedykolwiek został stworzony. Prezentuje wartości wokalno – aktorskie jakie występują w operze, operetce, musicalu, a także piosence, w ogólnym tego słowa znaczeniu. Wykorzystuje również mało popularne wśród młodzieży narzędzia, związane z klasycznymi sposobami rozwoju talentu, takimi jak śpiew solowy, a także taniec.

We wszystkich tematach opisywana technika wokalna, jej rozwój na przestrzeni wieków, oraz możliwość wykorzystywania tej umiejętności przez człowieka, daje jasny obraz – śpiew był, jest i będzie bardzo mocno związany z emocjonalnym i kulturalnym rozwojem dzieci i młodzieży. Prosty, przystępny i dowcipny sposób przedstawienia historii i genezy rozwoju poszczególnych gatunków śpiewu, ułatwia dotarcie do młodego odbiorcy, a przy tym poszerza jego światopogląd i wiedzę na powyższy temat.

DLA KOGO I W JAKI SPOSÓB

Środki, które najbardziej przemawiają do dzieci i młodzieży, to:

 • edukacja poprzez zabawę muzyczną, pytania, odpowiedzi, opowieści ciekawych anegdot i historii o kompozytorach, autorach oraz wykonawcach
 • prezentacja form wokalnych charakterystycznych dla danego gatunku: arii, duetów, coupletów, czardaszy, pieśni, piosenek, ballad i innych
 • przedstawienie technik wokalistyki współczesnej i klasycznej, popularnej i modnej dziedziny sztuki promowanej przez media i programy rozrywkowe (tj. Szansa Na Sukces, Mam Talent i wiele innych)
 • ukazanie roli scenografii, rekwizytu i kostiumu w pracy aktora, występ w barwnych, ciekawych kostiumach, podwyższający atrakcyjność prelekcji
 • położenie nacisku na budowanie relacji i zacieranie granic między występującym, a widzem: zachęcenie do wspólnego występu, próba swych sił w śpiewie, możliwość zetknięcia się z prawdziwym rekwizytem.

SKONTAKTUJ SIĘ ZE MNĄ